Jai Odisha
News

ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଆମେରିକା ଲଗାଇଲା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ

ଇରାନ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଏକ ଡଜନରୁ ଅଧିକ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଆମେରିକା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି। ତିନୋଟି ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଋଷକୁ ଡ୍ରୋନ୍ ପଠାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଓ ସେମାନେ ଏହି କାରବାରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ଟ୍ରେଜେରୀ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ଇରାନ ସହ ଏହାର କାରବାରରେ ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ଋଷକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ବିଭାଗର କହିବାନୁସାରେ, ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ମୁଖ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା ସାହାରା ଥଣ୍ଡର, ଯାହାକି ଇରାନର ଡ୍ରୋନକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ବିକ୍ରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।

ଏହି କାରବାରରେ ସାହାରା ଥଣ୍ଡରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ତିନିଟି ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ଜେନ ସିପିଂ, ପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ଓ ସି ଆର୍ଟ ସିପ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡକୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକାର ଏଜେନ୍ସି ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନର ସାମରିକ ୟୁନିଟ୍ ସାହାରା ଥଣ୍ଡର ଏକ ବୃହତ ପରିବହନ ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ଏକ କମ୍ପାନୀ ଅଟେ। ଏହା ଇରାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ତରଫରୁ ପିପୁଲ୍ସ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଚାଇନା , ଋଷ, ଭେନେଜୁଏଲା ଓ ଅନେକ ଦେଶକୁ ଇରାନ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରେ।

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.